तिम्रो मुहारले मलाई तान्छ के भा’छ कन्नि । – रोशन ढुकढुकी

तिम्रो मुहारले मलाई तान्छ के भा’छ कन्नि । – रोशन ढुकढुकी