म हास्न सिक्दै थिए, कोही आयो र प्रेम पुर्वक रूवाएर गयो । – सन्तोष पौडेल

म हास्न सिक्दै थिए, कोही आयो र प्रेम पुर्वक रूवाएर गयो । – सन्तोष पौडेल