गरिबको पनि पेट भरियोस् भनेर भगवान आफै बजारमा बेचिन्छन् मुर्ति बनेर । – गाब्सी

गरिबको पनि पेट भरियोस् भनेर भगवान आफै बजारमा बेचिन्छन् मुर्ति बनेर । – गाब्सी